De toekomst van oncologische zorg thuis

shutterstock_1879105603

De druk op de gezondheidszorg neemt de komende jaren verder toe, waardoor steeds meer partijen het belang van een zorgtransitie inzien in de richting van passende zorg. De toegenomen zorgvraag en krappe arbeidsmarkt maken dat scherp gekeken moet worden naar de juiste zorg op de juiste plek. Meer digitalisering lost niet alle problemen op. 

De coronapandemie gaf een extra boost aan het urgentiebesef dat zorg thuis of dicht bij huis een oplossing kan zijn voor kwetsbare oncologische patiënten. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen startte in die tijd de Care Coalition met als doel de krachten op dit punt te bundelen. Verschillende geneesmiddelenbedrijven waren al betrokken bij projecten op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg.

In de praktijk blijkt dat ziekenhuisorganisaties diverse aanpakken hiervoor hebben. Sommige ziekenhuizen kiezen voor het uitbesteden van tweedelijnszorg in de thuissituatie aan een organisatie die daar speciaal voor is ingericht (Care4Homecare) of een thuiszorgorganisatie in de regio. Andere zetten een eigen medische buitendienst op. Gekozen kan worden voor één-op-één behandeling bij de patiënt thuis of behandeling in een op thuis-lijkende-situatie in de directe omgeving van de patiënt. In sommige instellingen maakt de ziekenhuisverplaatste zorg deel uit van een groter project gericht op duurzaamheid en doelmatigheid in de zorg. Alle uitdagingen en dilemma’s rondom ziekenhuisverplaatste zorg zijn gebundeld in een whitepaper met als doel gerichte oplossingen dichterbij te brengen.

In een bijeenkomst met diverse zorgpartijen worden de verschillende modellen besproken en  wat er nodig is om deze modellen verder op te schalen. 

  • Hoe is oncologische zorg thuis het beste te organiseren? Zelf doen of uitbesteden?
  • Wat betekent het financieel? Kunnen we iets doen aan het ‘wrong-pocket-probleem’
  • Wat kunnen farmabedrijven doen? Bijvoorbeeld op het gebied van toedieningsvormen.

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter is Maaike de Vries, onder meer professioneel toezichthouder ‘nieuwe stijl’ in de zorg. Rode draad in haar loopbaan is het scheppen van helderheid in complexiteit en bijdragen aan ontwikkeling en groei.  Onder haar leiding zullen verschillende panelleden waaronder de zorgverzekeraars, de Patiëntenfederatie en de geneesmiddelen- en vaccinsector hun visie op de thematiek delen en aangeven hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan dit thema.

Sprekers

Bravis Ziekenhuis/Allerzorg: Mariet Raadgever, zorgmanager Oncologie en Saskia Claassen, zorgspecialist Oncologie en verpleegkundig specialist Allerzorg
Gelre Ziekenhuis/Sensire: Johan Wijnacker, Business Controller Gelre Ziekenhuis en Daphne Donders, relatiemanager Sensire
Erasmus MC: Dr. Roelof W.F. van Leeuwen, Pharmacist Oncology 

Aanmelden

Alle aangedragen oplossingen zullen worden verwerkt tot beleidsvoorstellen in een volgende versie van het whitepaper.  
Praat en denk mee over de toekomst van oncologische zorg thuis! Aanmelden kan via de aanmeldknop op deze pagina, zowel live als online.

Datum en tijdstip

2023-01-31T16:00:00

Locatie

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland
Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM DEN HAAG