Samenwerken is voorwaarde voor innovatie

Innovatie met logo

Echt vernieuwen betekent samenwerken. Door meerdere partijen samen te brengen, wordt expertise gebundeld wat leidt tot een beter resultaat. Steeds vaker is publiek-private samenwerking een voorwaarde van subsidieverstrekkers bij innovatieve projecten, omdat zij weten dat één partij alleen een maatschappelijk vraagstuk niet kan oplossen.
De EU, bijvoorbeeld het Innovative Health Initiative, en tal van andere partijen eisen dat sprake is van samenwerking tussen industrie en academie.

Samenwerking is niet vanzelfsprekend. Bij alle partijen speelt onderling gebrek aan kennis van elkaars vakgebieden, taal en drijfveren een rol, wat kan leiden tot gebrek aan vertrouwen. Juist elkaar beter betrekken en begrijpen kan leiden tot een meer vruchtbare samenwerking, waarbij de integriteit en onafhankelijkheid geborgd moeten zijn.

We zien dat in andere landen (Denemarken/Zweden: Medicon Valley, US, UK) innovatieve ecosystemen bestaan waarin op het gebied van Life Sciences & Health goed samen wordt gewerkt tussen de academische wereld, ziekenhuizen en de industrie. Juist die regio’s zijn bijzonder succesvol als het gaat om het toegankelijk maken van innovaties voor de patiënt.

Maken we in Nederland wel optimaal gebruik van alle expertises? De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen organiseert een bijeenkomst met als doel gezamenlijk te verkennen hoe een goede publiek-private samenwerking in de geneesmiddelensector eruit zou moeten zien. Welke kansen zien we? Welke bezwaren zijn er?

We willen de dialoog aangaan over de vraag:
Hoe ziet een integere samenwerking eruit tussen de farmaceutische industrie, wetenschappers en zorgverleners die geneesmiddelen voorschrijven of ter hand stellen?

Het eerste uur nemen een aantal experts ons mee in de thematiek; het tweede uur gaan de deelnemers aan de bijeenkomst met elkaar in gesprek.

Tijd: donderdag 9 februari, 16.00 – 18.00 uur met borrel na

Doelgroep: iedereen die waarde hecht aan een zorgsysteem dat gericht is op het ontwikkelen van de beste behandelingen voor patiënten (medewerkers farma, beleidsmakers, artsen, patiëntenverenigingen, overheden, etc. etc. )

De sprekers zijn:

Carla Hollak (internist en hoogleraar metabole ziekten UMC Amsterdam)
Hugo Hurts (voorzitter Adviescollege Code, oud-directeur CBG)
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen | Organiseer je eigen…
Rick van Nuland en Tieneke Schaaij-Visser (programmamanagers)
Lygature
Denis Peeters (general manager Sanofi en bestuurslid)
VIG Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen | VIG-bestuurslid Denis…

Korte bio sprekers:

Carla Hollak is hoogleraar metabole ziekten bij het UMC Amsterdam. In haar ogen moet de rol van de academie bij het (door)ontwikkelen van medicijnen groter worden. Bij zeldzame ziekten in het bijzonder kan de academie zelf meer betrokken blijven. Ze is initiatiefnemer van ‘Medicijn voor de Maatschappij’, een platform dat beoogt de toegang tot medicijnen voor zeldzame ziekten te bevorderen, via projecten en het delen van kennis.

Hugo Hurts heeft een langjarige ervaring in de geneesmiddelensector. Zo is onder andere oud-directeur van het CBG. Daarvoor was hij onder meer directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS. Op dit moment is hij voorzitter van het Adviescollege van de Code voor de Geneesmiddelensector. Ook is hij Lid van de Board of Directors bij Lygature.

Rick van Nuland, PhD, programmamanager bij Lygature, een non-profitorganisatie die samenwerkingen faciliteert tussen bedrijven, universiteiten en maatschappelijke organisaties . Hij heeft ervaring zowel in Nederland als Europa. Rick is o.a. programmamanager van een groot IMI project op het gebied van digitale pathologie (https://www.lygature.org/bigpicture) en van CONTRAST (https://www.lygature.org/contrast), een nationaal onderzoeksprogramma naar een betere behandeling van beroerte waar publieke en industriële partijen in participeren.

Tieneke Schaaij-Visser, PhD, programmamanager bij Lygature, een non-profitorganisatie die samenwerkingen faciliteert tussen bedrijven, universiteiten en maatschappelijke organisatie. Tieneke is programmamanager voor Health-RI, een initiatief dat bouwt aan een nationale data infrastructuur voor gezondheidsdata in Nederland (https://www.lygature.org/health-ri). Voor Health-RI houdt Tieneke zich met name bezig met de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten bij (her)gebruik van gezondheidsdata. Daarnaast heeft ze ervaring in het betrekken van verschillende maatschappelijke organisaties en de vormgeving van betrokkenheid van mensen met ervaring met een ziekte (patient engagement). Juist in die betrokkenheid kan openheid en transparantie zorgen voor meer bereidheid tot samenwerking met de industrie.

Denis Peeters is country lead bij Sanofi Nederland en tevens verantwoordelijk voor de Business Unit Specialty Care. Na zijn opleiding Business Engineering aan de Universiteit van Brussel kreeg Peeters veel opdrachten in de farmaceutische industrie. Die wereld sprak hem zeer aan.
Hij werkte bij AstraZeneca en later AbbVie, in verschillende rollen op lokaal, regionaal en globaal niveau. In 2015 maakte hij de overstap naar Sanofi, eerst in België, toen in Parijs en nu dus in Nederland.

Datum en tijdstip

2023-02-09T16:00:00

Sprekers samenwerken is voorwaarde voor innovatie

Locatie

Sanofi Nederland
Paasheuvelweg 25
Amsterdam