Symposium weesgeneesmiddelen

Weesgeneesmiddelontwikkeling is een belangrijk en veel bediscussieerd onderwerp. In de maatschappelijke discussie spelen terechte vragen over het belang van stimulerende maatregelen, de betaalbaarheid van weesgeneesmiddelen, en nieuwe toepassingen van bestaande (wees)geneesmiddelen. Hoe kunnen we deze dilemma’s het beste ondervangen, en een impuls geven aan weesgeneesmiddelontwikkeling? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium op 17 november aanstaande.

Discussie

Rond de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen speelt een aantal knelpunten waar we al jaren over praten, maar waar weinig vooruitgang in zit. Dit najaar hebben we knelpunten vanuit het gehele werkveld opgehaald en samen nagedacht over handelingsperspectieven. Het resultaat is een gezamenlijke ‘Roadmap to the future’: een routekaart met daarin handelingsperspectieven voor de gehele keten, waaronder beleidsmakers, beoordelaars, onderzoekers en producenten.

Deze roadmap vormt de rode draad van het symposium. Zo zullen we de handelingsperspectieven toetsen in een Lagerhuisdebat met alle deelnemers, en de roadmap overhandigen aan het ministerie van Volksgezondheid. Het is onze wens om vanaf volgend jaar gezamenlijk verder te werken aan de perspectieven uit de ‘Roadmap’, met als doel om de ontwikkeling van en toegang tot weesgeneesmiddelen te verbeteren.

Sprekers

De keynote presentatie wordt verzorgd door Susanne Baars (Human Genome Foundation & Social Genomics), een jonge thought leader en expert op het gebied van genetica. Susanne zet zich in voor technologische innovatie en partnerships om samen te werken aan toegang tot levensreddende informatie en behandelingen voor elke persoon ter wereld. Ze is een vrouw met een missie: “Transforming billions of lives by connecting patients, loved ones and passionate scientists to accelerate medical breakthroughs”.
In een interactief panelgesprek gaan we het gesprek aan met diverse deelnemers, waaronder Cees Smit (Patiëntvertegenwoordiger), Denis Peeters (Sanofi), Willeke van Roon-Mom (LUMC), Marijke de Vries (ZINL) en Susanne Baars.

Aanmelden

U kunt zich gratis aanmelden voor aanwezigheid bij het symposium. Aanmelden is mogelijk via de aanmeldknop op deze pagina. Graag tot 17 november!

Tijdens het event worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt.

Datum en tijdstip

2022-11-17T13:00:00

Symposium 17 nov

Locatie

Remise Den Haag
Ter Borchstraat 7, 2525 XG Den Haag