VIG Talk on Tour in Hilversum

VIG ToT 16112023 sprekers

Op 16 november strijkt de VIG Talk on Tour neer in Hilversum. In Mediamuseum Beeld en Geluid op het Mediapark gaan we in gesprek over het thema beeldvorming. Regelmatig worden mensen of groepen op een eenzijdige manier in beeld gebracht. Er wordt een onvolledig verhaal verteld waardoor serieuze misvattingen ontstaan wat een negatieve invloed heeft op de manier waarop zij worden benaderd. Ook grote bedrijven - inclusief geneesmiddelenbedrijven - hebben te maken met beeldvorming. Onjuiste beeldvorming kan publiek-private samenwerking negatief beïnvloeden, samenwerking die nodig is om de zorg vooruit te helpen.

Bedrijven lopen de laatste tijd tegen meerdere maatschappelijke issues aan, waardoor hun reputatie onder druk staat. Komt dat doordat het achterliggende beleid niet klopt of door een slechte communicatie? Hoe werkt beeldvorming precies? Waarom zijn grote bedrijven op dit moment zo vaak het mikpunt van kritische partijen? Speelt dit alleen in Nederland of zien we dit fenomeen ook internationaal? En, wat kunnen we eraan doen?

Het thema wordt deze middag vanuit verschillende perspectieven aangevlogen: de communicatiewetenschap, de journalistiek, issuemanagement én de praktijk zowel in Nederland als in België.  

Sprekers zijn:

Mayke van Keep, oprichter en managing director Issuemakers in Amstelveen. Ze kan bogen op meer dan dertig jaar ervaring in de wereld van communicatie-advies: crisiscommunicatie, het agenderen van maatschappelijke issues, maatschappelijke positioneren van organisaties,  stakeholdermanagement en persbenadering. In haar columns in het vakblad C houdt zij organisaties regelmatig een spiegel voor.

Michiel van der Geest is zorgverslaggever bij de Volkskrant.  Zijn doel als journalist is zo goed mogelijk te laten zien wat er daadwerkelijk gebeurt in de Nederlandse gezondheidszorg - en de mechanismen die daarachter liggen uit te leggen. Dat doet hij aan de hand van nieuws: zowel dingen die niet goed gaan, maar juist ook dingen die onverwacht heel goed gaan. Het beeld in de media tot doel maken, zoals in de politiek en bedrijfsleven wel gebeurt, is hem een gruwel. 

Merit Boersma is hoofd communicatie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Als woordvoerder namens de sector ervaart zij het fenomeen beeldvorming dagelijks aan den lijve. Haar missie is een eerlijk beeld te geven van wat er in de sector gebeurt; niet voor niets is zij de drijvende kracht achter de Code, waaraan alle leden zich committeren.  

David Gering is de evenknie van Merit Boersma in België.  Als Communications Director Pharma.be constateert hij flinke verschillen tussen Nederland en België. Waar zit hem dat in en wat kunnen we daarvan leren?

Jeroen Jonkman is universitair docent aan de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) en de programmagroep Corporate Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zijn onderzoek richt zich op strategische issuecommunicatie en publieke betrokkenheid bij duurzaamheidstransities. Zijn onderzoek laat onder andere zien dat beeldvorming over organisaties wordt beïnvloed door negatieve media-aandacht. Specifieke kenmerken van organisaties zorgen ervoor dat zij eerder negatief in het nieuws komen, waardoor deze bedrijven en sectoren een grotere kans hebben om een geschiedenis van negatieve media-aandacht te ontwikkelen. Ook is de omgeving van vooral grote bedrijven de laatste jaren meer gepolitiseerd en raken ze steeds sneller verwikkeld in publieke discussies over maatschappelijke kwesties, zoals de kwaliteit van het zorgsysteem, sociale en economische ongelijkheid, of de huidige ecologische crises. In zijn presentatie zal Jonkman aangeven  dat bedrijven zich moeten bekwamen in political social advocacy, om hun license to operate te behouden.

Moderator: 

Celia Noordegraaf was onder meer hoofd Communicatie bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Roche. Op dit moment is zij interim communicatiemanager vooral bij bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg. Ook is zij ambassadeur van het Centrum en de Leerstoel Strategische Communicatie van Logeion waarvoor zij verschillende activiteiten organiseert met als doel wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden.

Inloop is vanaf 14.00 uur en de middag wordt afgesloten met een borrel in het Mediacafé.

Datum en tijdstip

2023-11-16T15:00:00

434655-JLOUSBERG_20220621_BenG_Exterieur_R1_0521_PRINT-a38280-original-1656314736 (002)

Locatie

Beeld en Geluid in Hilversum. Het kleurrijke gebouw van het Mediamuseum bevindt zich op loopafstand van NS-station Hilversum Mediapark.


Bij dit evenement worden foto en video opnames gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.