VIG Talk Gebruik real world data voor snelle toegang patient

VIG Talk 14042022 header

De tijd tussen het moment van markttoelating door het Europees Medicijnagentschap en daadwerkelijke toegang voor patiënten blijft oplopen. Inmiddels duurt het voor sluisgeneesmiddelen ongeveer 500 dagen vanaf het moment van Europese markttoelating tot het moment dat patiënten in Nederland toegang tot dit geneesmiddel hebben.

De belangrijkste factoren die deze lange doorlooptijd veroorzaken zijn de beoordeling van de (lange termijn) effectiviteit van het geneesmiddel en de prijsonderhandelingen. Door de onzekerheid over effectiviteit zijn de Nederlandse overheid en zorgverzekeraars kritisch op het publiek vergoeden (via het basispakket) van innovatieve geneesmiddelen. De maatschappij betaalt immers niet graag voor niet-effectieve zorg.

Wachten tot er genoeg data is om effectiviteit te beoordelen, is niet houdbaar. Deze constatering weerspiegelt het belang van datagedreven zorg: door het genereren van real world data en dit tegen de juiste voorwaarden in te zetten als real world evidence, is het namelijk mogelijk om op basis van uitkomsten in de praktijk de waarde van geneesmiddelen te beoordelen en daarmee onzekerheid in effectiviteit te beperken. In deze VIG Talk zal het gebruik van real world data als mogelijke oplossingsrichting voor toekomstbestendige en snellere toegang van geneesmiddelen daarom vanuit verschillende invalshoeken beschouwd worden.

Sprekers:

De eerste spreker is emeritus prof. dr. Herre Kingma, cardioloog en klinisch farmacoloog. Hij heeft recent in opdracht van het ‘Actieprogramma Topsector Life Sciences and Health’ (LSH) onderzoek gedaan naar de relatie tussen de tijd tot beschikbaarheid van geneesmiddelen en het vestigingsklimaat voor de LSH-sector. Hij zal ons meenemen in zijn visie op het gebruik van real world data, als manier om de waarde van een geneesmiddel in de praktijk te kwantificeren. Dit biedt een nieuw perspectief op het toegangssysteem van geneesmiddelen.

De tweede spreker is Joep Rijnierse, medisch directeur bij Amgen en projectleider van de VIG projectgroep Value & Evidence. Hij zal ons meenemen in de randvoorwaarden om datagedreven gezondheidszorg mogelijk te maken, waaronder de vereisten voor een passende datastructuur en de kaders om uit data bewijs voor effectiviteit te genereren.

Over het gebruik van real world data

Het gebruik van real world data biedt een kans om doorlooptijden van toegang tot geneesmiddelen terug te dringen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ziet de inzet van real world data, mits juist gegenereerd resulterend in real world evidence, daarom als mogelijkheid om de toegankelijkheid van nieuwe middelen te verbeteren en versnellen.

Discussie

Na een korte presentatie van beide sprekers, kunnen deelnemers aan de VIG Talk zich via de chatfunctie mengen in de discussie en vragen stellen.

Aanmelden

De (online) VIG Talk wordt live uitgezonden, op donderdag 14 april 2022, van 16.00 tot 17.00 uur. Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, is moderator. Deelnemers ontvangen kort voor het event een link voor online toegang.

Meld nu gratis aan, via de aanmeldknop!

Datum en tijdstip

2022-04-14T16:00:00

Locatie

Online evenement, uitgezonden vanuit WTC